Τροφοδοτικό ctc NGV-900

42.00 

Τροφοδοτικό ctc NGV-900

Για συστήματα θυροτηλεφώνου με μελωδικό ήχο.

Τάσεις εξόδου

9,5V / DC / 0,3A
12V / AC / 1,4A Α
Στην έξοδο D (μελωδικός ήχος)
Τάση εισόδου
220v AC