Πίνακας πυρανίχνευσης BOSCH FPC-500-2

270.00 

 • Πιστοποιημένος κατά ΕΝ-54
 • 2 Συμβατικές ζώνες για σύνδεση έως 64 ανιχνευτών, βάση του προτύπου ΕΝ 54-2
 • Συμβατός με όλους τους συμβατικούς ανιχνευτές Bosch
 • 2 επιλεγόμενοι τύποι γραμμής ανίχνευσης για ευρύ φάσμα συμβατών ανιχνευτών
 • Ενσωματωμένη Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για την απεικόνιση της κατάστασης των Ζωνών και των υπολοίπων λειτουργικών καταστάσεων του πίνακα
 • 2 ελεγχόμενες γραμμές για σειρήνες, φώς κτλ.
 • 1 Προγραμματιζόμενη έξοδος και 2 επιπλέον Relay
 • Προγραμματιζόμενη χειροκίνητη ή μη λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού
 • Επαλήθευση συναγερμού
 • 2 Λειτουργίες μνήμης με δυνατότητα απομνημόνευσης έως 1.000 γεγονότων η καθεμία
 • Κατάλληλο για συλλογή γεγονότων μη σχετικών με την πυρανίχνευση χωρίς να επηρεάζουν επιλογές ζωνών
 • Εύκολος έλεγχος με κουμπί απομόνωσης/ελέγχου ανά ζώνη
 • Πρόσβαση χρήστη με κωδικό και προαιρετική εναλλακτική λειτουργία κλειδοδιακόπτη
 • Εύκολη τοπική παραμετροποίηση
 • Μπαταρία 7.2 Ah (2 x 12 V)