Μπουτόν πυρανίχνευσης Dower PM 20R

20.00 

Επανατάξιμο Υαλόθραυστο Μπουτόν
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το επανατάξιμο υαλόθραυστο μπουτόν PM20 είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο βάση του ευρωπαϊκού προτύπου UNE EN54-11.
Υποστηρίζει διάφορα συστήματα πυρανίχνευσης που υπάρχουν στην αγορά, το μπουτόν PM20 μπορεί να παρέχεται με συγκεκριμένη τιμή αντίστασης φορτίου, που καθορίζεται από τον πελάτη και τον εγκαταστάτη.
Όταν ενεργοποιείται μία κίτρινη ένδειξη γίνεται εμφανής στο παράθυρο ενεργοποίησης,

 

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σημείο ενεργοποίησης
Τάση 0 έως 30 VAC

Κατανάλωση (σε ηρεμία) 0 mA Nominal IP (εσωτερική χρήση) IP 44 Θερμοκρασία
λειτουργίας -10 έως 50 ºC
Μέγιστη σχετική υγρασία 95% χωρίς συμπύκνωση

Επαναφορά παρέχεται κλειδί
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η εγκατάσταση και η θέση των κουμπιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο UNE 23007 part 14.
Τα μπουτόν εταιρείας DOWER αποτελούνται από υλικά και πλαστικά υψηλής ποιότητας, και είναι  ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ακραίες συν κες περιβάλλοντος, καθώς και σε χτυπήματα.
Είναι σκόπιμο να συντηρούνται και να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, έτσι εξασφαλίζεται η  ορθή λειτουργία μπουτόν.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ
Το μπουτόν PM20 πλήκτρο μετά την ενεργοποίηση του μπορεί να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας με τη
χρήση του παρ μενου κλειδιού.
1. Τοποθετήστε το κλειδί
2. Περιστροφή του κλειδιού 90° προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.
3. Τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι ν ακούστεί το κλικ ενεργοποίησης.