Μετασχηματιστής τροφοδοσίας paradox ts-60.30 16.6V 30W

16.00 

  • Μετασχηματιστής τροφοδοσίας paradox 16.6V 30W

  • Πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα
  • Ενσωματωμένη ασφαλειοθήκη για προστασία πρωτεύοντος.
    Ενσωματωμένες κλέμες συνδεσμολογίας