Μετασχηματιστής για πίνακες Paradox 16.6V 60VA ts 7531

29.00 

  • Μετασχηματιστής τροφοδοσίας paradox 16.6V 60W

  • Πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα
  • Ενσωματωμένη ασφαλειοθήκη για προστασία πρωτεύοντος.
    Ενσωματωμένες κλέμες συνδεσμολογίας