Συστήματα συναγερμού. Συναγερμοί σπιτιών – καταστημάτων crow. Πίνακες πληκτρολόγια, σειρήνες, ραντάρ. Ασύρματα συστήματα συναγερμού