Περιφερειακά – παρελκόμενα συστημάτων συναγερμού. μονάδες επικοινωνίας μαγνητικές επαφές, σειρήνες, ραντάρ εξωτερικού χώρου GSM και GPRS