μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης ctc thiraΜπουτονιέρα ctc thira

Για συστήματα θυροτηλεοράσεων με καλωδίωση 4 +Ν. Περιλαμβάνει θυρομεγάφωνο