Πλαίσια – στέγαστρα εξωτερικής τοποθέτησης θυροτηλεφώνων για μπουτονιέρες prestige και thira της CTC