Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

Η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας είναι μία ιδιαίτερα αποτελεσματική επιλογή που σας προστατεύει από τις διαρήξεις.

Πριν από την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος  θα πρέπει να γίνει μία ειδική μελέτη, η οποία θα καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του χώρου που θέλουμε να προστατέψουμε είτε πρόκειται για οικία είτε για επαγγελματική στέγη.

Ένα σύστημα συναγερμού έχει επίπεδα ασφαλείας που εξαρτώνται από τήν σωστή καλωδίωση που εχει εγκατασταθεί στό σπίτι η τήν επαγγελματική στεγη – την σωστή επιλογή των υλικών – τήν σωστή εγκατάσταση τών υλικών- όπως καί τήν σωστή θέση τοποθέτησης των στά κατάλληλα σημεία.

Ετσι θα πρέπει η προεγκατεστημένη καλωδίωση να καλύπτει ολες τίς πόρτες.Οι μαγνητικές επαφές που χρησιμοποιουμε, παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να οπλίζει το συναγερμό  έχοντας ανοικτό ή κλειστό  όποιο εσωτερικό τζάμι ή εξωτερικό εξώφυλλο θελήσει.

Σωστή πρόβλεψη επίσης τής καλωδίωσης γιά τήν σειρήνα πού θα πρέπει να τοποθετείτε σε εμφανές σημείο καί ψηλά.

Γιά καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει ο εγκαταστάτης τού συστήματος ασφαλείας να υποδείξει  στον ηλεκτρολόγο πού τοποθετεί την καλωδίωση τήν σωστή θέση τών καλωδίων.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η σωστή χαρτογράφηση του χώρου, ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και να προστατευτούν κατάλληλα.

Επειδή η τεχνολογία των συστημάτων ασφάλειας είναι εξειδικευμένη, άγνωστη και απρόσιτη για το ευρύ κοινό, θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε την αξιοπιστία της επωνυμίας ενός προϊόντος, καθώς και τις επίσημες πιστοποιήσεις του τεχνικού ελέγχου.
Μην επιλέγετε ποτέ ένα σύστημα συναγερμού με βάση το μικρό του κόστος, γιατί στην περίπτωση αυτή περιορίζεται το ποσοστό απόδοσης και αποτελεσματικότητας του.

Η σωστή εγκατάσταση ενός συναγερμού απαιτεί γνώσεις και εμπειρία.