Δυνατότητες συστημάτων ασφαλείας

Τεχνολογία στα συστήματα συναγερμών

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού αποτελείται από τα εξής στοιχεία: την κεντρική μονάδα ελέγχου (πίνακας συναγερμού), τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς αισθητήρες, τις συσκευές σήμανσης ή συναγερμού και τις συσκευές επικοινωνίας για τη μετάδοση του σήματος σε κέντρο λήψης σημάτων.

Οι δυνατότητες ενός σύγχρονου επώνυμου καί πιστοποιημένου συστήματος ασφαλείας σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και σε τεχνικό είναι πολλές.
Σε επίπεδο λειτουργίας

Οπλιση του συστήματος με το πάτημα ενός πλήκτρου. αφόπλιση με κωδικό
Οπλιση του συστήματος με ανοιχτή κάποια ζώνη. πόρτα η παράθυρο.(το σύστημα τήν απενεργοποιεί αυτόματα ενημερώνοντας μας ταυτόχρονα)
Οπλιση τού συστήματος με παραμονή μέσα στο χώρο απενεργοποιώντας τα ραντάρ με το πάτημα ενός πλήκτρου
Πληροφορίες πού εμφανίζονται στό πληκτρολόγιο για την κατάσταση των ζωνών, την κατάσταση της μπαταρίας,τήν διακοπή ρεύματος την κατάσταση λειτουργίας (όπλιση-αφόπλιση) κλπ.
Οπλιση και αφόπλιση του συστήματος με τηλεχειρισμό. Επίσης από μακριά μέσω κινητού τηλεφώνου.
Δυνατότητα κλήσης σε σταθερό η κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση παραβίασης.
Λειτουργία εποικινωνίας πανικού καί σιωπηλού κινδύνου
Δυνατότητα απομακρυσμένης ακοής στο χώρο της κεντρικής μονάδας, μέσω κινητού τηλεφώνου, μετά από συναγερμό ή  καλώντας τη μονάδα από το κινητό.
Γίνεται πάντα καταγραφή του κωδικού με τον οποίο οπλίζεται ή αφοπλίζεται ο συναγερμός.
Ενδειξη τών τελευταίων συμβάντων στό πληκτρολόγιο
Αναλυτικές ενδείξεις στό πληκτρολόγιο στά Ελληνικά
Αφόπλιση συστήματος υπό απειλή καί αποστολή σήματος κινδύνου στό κέντρο λήψης σημάτων η σε κινητό.

Τεχνικές δυνατότητες.
Δυνατότητα επέκτασης ζωνών και υποσυστημάτων συναγερμού, σε περίπτωση επέκτασης των εγκαταστάσεων σας
Προστασία σε όλες τις καλωδιώσεις της εγκατάστασης από κόψιμο ή βραχυκύκλωμα και ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση δολιοφθοράς είτε η κεντρική μονάδα είναι σε λειτουργία ή όχι.

Επικοινωνία με το πρωτόκολο contact id, το οποίο  επιτρέπει τη σύνδεση με πολλαπλές αισθητήριες συσκευές και τη λήψη σημάτων όπως πλημμύρα,

διαρροή αερίου, αφόπλιση υπό απειλή, δολιοφθορά, χωρίς παρέμβαση στον προγραμματισμό.

Υποστήριξη Access Control με δυνατότητα χρήσης των πληκτρολογίων ως καρταναγνωστών με χρήση απλών καρτών Proximity.
Σε περίπτωση παραβίασης ανάβει τα φώτα
Ελεγχος μέσω τού κινητού τηλεφώνου διαφόρων οικιακών συσκευών (καί οχι μόνο) καυστήρα,αυτόματο πότισμα,θερμοσίφωνα,φώτα κ.λ.π