Χωνευτό κουτί για διακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας

1.20 

Χωνευτό πλαστικό ηλεκτρολογικό κουτί

Για διακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας

Διαστάσεις: 84x84x50mm