Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Σύστημα ασφαλείας πυρανίχνευση καί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.όλα σε ένα γιά απόλυτη ασφάλεια καί έλεγχο.

Ο νέος υβριδικός πίνακας συναγερμού RUNNER 8/16 τής crow διαθέτει μοναδικά χαρακτηρηστικά οικιακού αυτοματισμού και ελέγχου.

Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Η κάθε ζώνη μπορεί να προγραματιστεί με 47 διαφορετικές επιλογές. Εκτός από ζώνη συναγερμού, περιμετρική, 24ωρη,ελέγχου πρόσβασης κ.λ.π μπορεί να προγραματιστεί καί ως ζώνη πυρανίχνευσης.

Με τήν προσθήκη τού κατάληλου ανιχνευτή καπνού η φωτιάς τότε το σύστημα ασφαλείας καλύπτει τον χώρο καί σαν πυρανίχνευση.

 Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Στό πληκτρολόγιο του συστήματος διατίθεται πλήκτρο φωτιάς καί σε περίπτωση σύνδεσης του σε κέντρο λήψης σημάτων ο σταθμός γνωρίζει εάν το σήμα αφορά φωτιά οπότε ενημερώνεται άμμεσα η πυροσβεστική.

Στόν καλυπτόμενο χώρο εάν εχει τοποθετηθεί καί κλειστό κύκλωμα επιτήρησης τότε μπορούμε να έχουμε on-line εικόνα καί ήχο τού χώρου στόν υπολογιστή μας η στό κινητό τηλέφωνο μέσω internet.

 Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Ο χώρος μπορεί να καταγράφεται ολο το 24ωρο με δυνατότητα σύνδεσης τού καταγραφικού με το σύστημα ασφαλείας.η εικόνα που λαμβάνει η σειρά καμερών VKCD-1375 της Γερμανικής eneo μπορεί να κανει αναγνώριση προσώπου ( F a c e d e t e c t i o n ).

Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Προειδοποίηση όταν ένα αντικείμενο μετακινείται από ένα προκαθορισμένο χώρο (Missing object detection) και λειτουργίες καταμέτρησης.

Μπορεί να στείλει άμεσα φωτογραφία στόν υπολογιστή μας η στο κινητό, τού ατόμου πού προσπαθεί να κολήσει ατοκόλητο στήν κάμερα  – να τήν ψεκάσει μέ spray και άλλες πολλές δυνατότητες.

Μπορούμε να χωρίσουμε σε περιοχές τής επιλογής μας τήν εικόνα που βλέπει η κάμερα καί να ορίσουμε κάποια περιοχή σαν σημείο παραβίασης.η επικοινωνία τού καταγραφικού με το σύστημα ασφαλείας σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται σαν ζώνη πού παραβιάζεται καί ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Η κάμερα μπορεί να κάνει καταμέτρηση αντικειμένων η ατόμων και ανάλογα με το πώς θα το ορίσουμε (λιγότερα η περισσότερα) θα στείλει εικόνα η θα ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας ακόμη καί εάν είναι αφοπλισμένο.

Οι δυνατότητες ενός τέτοιου συστήματος είναι απεριόριστες καί προσαρμόζονται σύμφωνα με τίς ανάγκες τού χώρου προς κάλυψη.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.